MR-ÚČTO » Naše služby »

Kompletní zpracování mezd a vedení mzdové agendy

Externí zpracování mezd

MR-ÚČTO - Kompletní zpracování mezd a vedení mzdové agendy

Mzdové účetnictví je specifickou, legislativně náročnou, avšak nedílnou součástí účetnictví podnikatele. Zpracování mezd vám nabízíme nejen jako samostatnou činnost, ale i jako součást kompletního vedení účetnictví pro Vaši firmu. Na základě plných mocí Vás budeme zastupovat při všech jednáních u FÚ, OSSZ a příslušných zdravotních pojišťoven. Garantujeme vám individuální přístup, služby na vysoké odborné úrovni, kvalitně a rychle odvedenou práci, naprostou diskrétnost, vzájemnou zastupitelnost a legislativě odpovídající písemné výstupy pro vaše účetnictví.

Služby
mzdové účetnictví

MR-ÚČTO - Kompletní zpracování mezd a vedení mzdové agendy
 • Vedení kompletní mzdové agendy pro malé i velké organizace dle platné legislativy.
 • Zpracování měsíčních mezd, tisk výplatních pásek, vystavení příkazů k úhradě mezd a zákonných odvodů.
 • Komunikace se správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami: přihlášky/odhlášky zaměstnanců, zasílání přehledů o platbě pojistného, hlášení nepřítomnosti zaměstnance z důvodu OČR, nemoci, mateřské dovolené atd., vypracování ELDP, hlášení změn, zajištění podkladů a účast na kontrolách na základě plné moci.
 • Evidence dovolené.
 • Vystavení závazků zákonného pojištění zaměstnanců při pracovních úrazech a vystavení příkazu k úhradě.
 • Vypracování vyúčtování daní ze závislé činnosti a daní vybíraných podle zvláštní sazby a odeslání Finančnímu úřadu.
 • Zpracování ročního zúčtování daní a zaúčtování do mezd v zákonem stanoveném termínu.
 • Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance, kteří si podávají daňové přiznání.
 • Zpracování a vystavení mzdových listů zaměstnanců a souvisejících příloh.
 • Zpracování a vystavení dokumentace pro zaměstnance při ukončení pracovního poměru.
 • Vystavení Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
 • Vystavení potvrzení o příjmech zaměstnance pro účely poskytování úvěrů a půjček.
 • Poradenství v oblasti mezd a personalistiky (administrativa, přihlášky zaměstnavatele, BOZP, pracovně-lékařské prohlídky, pracovní smlouvy, mzdové výměry, účtování zaměstnaneckých benefitů…).
 • Zajištění řešení pracovněprávních sporů.