MR-ÚČTO » Naše služby »

Správa bytového fondu pro BD, SVJ a soukromé vlastníky

Správa bytového fondu

MR-ÚČTO - Správa bytového fondu pro BD, SVJ a soukromé vlastníky

Naše společnost zajišťuje komplexní služby v oblasti správy nemovitostí a vedení účetnictví pro společenství vlastníků a bytová družstva. Zajišťujeme správu pro bytové domy i administrativní budovy.

Služby
oblast správy

MR-ÚČTO - Správa bytového fondu pro BD, SVJ a soukromé vlastníky
 • Evidence bytových a nebytových jednotek.
 • Vypracování výpočtových listů, změny dle pokynů klientů.
 • Evidence úhrad měsíčních předpisů, případně nedoplatků.
 • Evidence záloh a nákladů jednotlivých služeb pro roční vyúčtování.
 • Vypracování ročního vyúčtování služeb.
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování.
 • Platby prostřednictvím SIPO.
 • Zajištění revizí.

Služby
oblast ekonomická

MR-ÚČTO - Správa bytového fondu pro BD, SVJ a soukromé vlastníky
 • Vedení účetnictví dle platné legislativy.
 • Vedení mzdové agendy statutárních orgánů a zaměstnanců SV a BD.
 • Komunikace s Finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení.
 • Vypracování účetní uzávěrky a přehledu tvorby a čerpání fondu oprav.
 • Uložení uzávěrky do Sbírky listin Obchodního rejstříku.
 • Vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osob.
 • Zpracování podkladů k žádosti o úvěr.

Výhody spolupráce

MR-ÚČTO - Správa bytového fondu pro BD, SVJ a soukromé vlastníky
 • Žádné skryté poplatky.
 • Služby na vysoké odborné úrovni.
 • Individuální přístup a zajištění i nadstandardních služeb.
 • Vedení členských schůzí a shromáždění vlastníků.
 • Zajištění elektronického sčítání hlasů na shromáždění vlastníků.
 • Pomoc se založením společenství vlastníků nebo bytového družstva.
 • Návrh nových stanov pro SV podle nového Občanského zákoníku.
 • Zajištění řešení právních sporů.