MR-ÚČTO » Naše služby »

Vedení účetnictví pro OSVČ, právnické osoby a nezisk. organizace

Vedení účetnictví

MR-ÚČTO - Vedení účetnictví pro OSVČ, právnické osoby a neziskové oraginzace

Mezi základní povinnosti každého podnikatele patří řádné a průkazné vedení účetnictví nebo daňové evidence. Každý z nás je ale specialista na něco jiného. Nezabývejte se tedy činností, která vás nebaví a odvádí vás od vašeho podnikání. Dělejte to, v čem jste dobří, co vás naplňuje a nudnou řeč čísel a daní přenechejte nám. My vám nabízíme to, co umíme perfektně my, a to je vedení účetnictví. Zajišťujeme vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatele různého zaměření a společnosti všech velikostí. Garantujeme individuální přístup, služby na vysoké odborné úrovni, kvalitně a rychle odvedenou práci, naprostou diskrétnost, vzájemnou zastupitelnost a legislativě odpovídající písemné výstupy pro vaše účetnictví.

Služby
vedení účetnictví

MR-ÚČTO - Vedení účetnictví pro OSVČ, právnické osoby a neziskové oraginzace
 • Vedení účetnictví a daňové evidence dle platné legislativy.
 • Registrace klienta u Finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny.
 • Zápis a evidence dodavatelských faktur, vedení knihy přijatých faktur, kontrola splatnosti, vystavení příkazů k úhradě.
 • Zápis a evidence odběratelských faktur, kontrola splatnosti, vedení knihy vydaných faktur.
 • Zápis a evidence pohledávek a závazků z obchodního styku, příprava příkazů k jejich proplacení, kontrola splatnosti.
 • Evidence hmotného a nehmotného majetku, tvorba odpisů.
 • Zpracování bankovních výpisů a vedení bankovního deníku.
 • Zpracování hotovostních dokladů a vedení pokladní knihy.
 • Účtování interních dokladů: zápočtů pohledávek a závazků, účtování o mzdách, o nákladech na stravné, proúčtování nákladů příštích období, účtování o uskutečněných a přijatých zdanitelných plnění k DPH atd.
 • Archivace dokladů po zákonem stanovenou lhůtu.
 • Rekonstrukce účetnictví.

Služby
daňový servis

MR-ÚČTO - Vedení účetnictví pro OSVČ, právnické osoby a neziskové oraginzace
 • Zpracování přiznání k DPH, přenesení daňové povinnosti a odeslání Finančnímu úřadu.
 • Vypracování přiznání k dani silniční a odeslání Finančnímu úřadu, výpočet čtvrtletních záloh silniční daně, zápis závazků do účetnictví a vystavení příkazů k úhradě v zákonem stanovených termínech.
 • Vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, účetní závěrky a odeslání Finančnímu úřadu.
 • Vypracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu.
 • Zajištění kontrol u Finančního úřadu na základě plné moci
 • Sestavení roční účetní uzávěrky a uložení do Sbírky listin Veřejného rejstříku

Služby
mzdové účetnictví

MR-ÚČTO - Vedení účetnictví pro OSVČ, právnické osoby a neziskové oraginzace
 • Vedení kompletní mzdové agendy pro malé i velké organizace dle platné legislativy.
 • Zpracování měsíčních mezd, tisk výplatních pásek, vystavení příkazů k úhradě mezd a zákonných odvodů.
 • Komunikace se správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami: přihlášky/odhlášky zaměstnanců, zasílání přehledů o platbě pojistného, hlášení nepřítomnosti zaměstnance z důvodu OČR, nemoci, mateřské dovolené atd., vypracování ELDP, hlášení změn, zajištění podkladů a účast na kontrolách na základě plné moci.
 • Evidence dovolené.
 • Vystavení závazků zákonného pojištění zaměstnanců při pracovních úrazech a vystavení příkazu k úhradě.
 • Vypracování vyúčtování daní ze závislé činnosti a daní vybíraných podle zvláštní sazby a odeslání Finančnímu úřadu.
 • Zpracování ročního zúčtování daní a zaúčtování do mezd v zákonem stanoveném termínu.
 • Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance, kteří si podávají daňové přiznání.
 • Zpracování a vystavení mzdových listů zaměstnanců a souvisejících příloh.
 • Zpracování a vystavení dokumentace pro zaměstnance při ukončení pracovního poměru.
 • Vystavení Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
 • Vystavení potvrzení o příjmech zaměstnance pro účely poskytování úvěrů a půjček.
 • Poradenství v oblasti mezd a personalistiky (administrativa, přihlášky zaměstnavatele, BOZP, pracovně-lékařské prohlídky, pracovní smlouvy, mzdové výměry, účtování zaměstnaneckých benefitů…).
 • Zajištění řešení pracovněprávních sporů.